Xây Lăng Mộ tổ – Lăng Mộ tròn đẹp, kích thước 5.17m tại Bắc Ninh

Xây-Lăng-Mộ-tổ-tròn-đẹp-tại-Bắc-Ninh.jpg

ĐÁ MỸ NGHỆ PHÚC AN giới thiệu công trình tư vấn, Xây Lăng Mộ tổ – Lăng Mộ tròn đẹp, kích thước 5.17m tại Bắc Ninh, đối với một khu mộ cũ, lâu năm việc xác định ranh giới phần mộ cũng như vị trí của mộ rất khó, trải qua thời gian năm tháng, đối với những vị trí dễ bị dịch chuyển, thì việc xây dựng lăng mộ gặp nhiều khó khăn; cũng như xác định hướng của huyệt mộ. Để giải quyết vấn đề này nhiều gia tộc, dòng họ lựa chọn phương án xây Mộ tròn, hay Lăng Mộ tròn có kích thước lớn, đủ rộng để bao quát toàn mộ phần mộ và lựa chọn hướng cho phù hợp với gia chủ và con cháu. Dưới đây là một số hình ảnh về khu lăng mộ đá cho mộ tổ tại Bắc Ninh của chúng tôi.

Chế tác Mộ tổ tại xưởng Đá Mỹ Nghệ Phúc An Ninh Bình.jpg
Chế tác Mộ tổ tại xưởng Đá Mỹ Nghệ Phúc An Ninh Bình.jpg
Khu Lăng Mộ tổ đẹp.jpg
Khu Lăng Mộ tổ đẹp.jpg
Mẫu Mộ tổ tròn đẹp.jpg
Mẫu Mộ tổ tròn đẹp.jpg
Xây Lăng Mộ tổ tròn đẹp tại Bắc Ninh.jpg
Xây Lăng Mộ tổ tròn đẹp tại Bắc Ninh.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *