Xây Lăng Mộ đá xanh rêu “Hoàng Gia Lăng” tại Ninh Bình

Đá Mỹ Nghệ Phúc An giới thiệu công trình khảo sát, thiết kế Xây Lăng Mộ đá xanh rêu “Hoàng Gia Lăng” tại Ninh Bình; công trình có diện tích, quy mộ rộng khoảng 100m2, rất đẹp và đủ để quy hoạch thành một khuôn viên Lăng mộ gia tộc xanh, trang trọng và lâu dài cho nhiều thế hệ. Một số hạng mục được chúng tôi thi công, lắp đặt trước như: Lăng thờ cánh 3 mái; Hàng rào Lan can đá; Bức Bình phong đá (cuốn thư đá) được đặt sau bộ cổng đá tứ trụ của lăng mộ. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về công trình của chúng tôi.

Cổng đá tứ trụ của Lăng Mộ gia tộc.jpg
Cổng đá tứ trụ của Lăng Mộ gia tộc.jpg
Hàng rào Lan can đá.jpg
Hàng rào Lan can đá.jpg
Khu Lăng Mộ đá từ trên cao nhìn xuống.jpg
Khu Lăng Mộ đá từ trên cao nhìn xuống.jpg
Lăng Mộ đá đẹp bằng đá xanh rêu.jpg
Lăng Mộ đá đẹp bằng đá xanh rêu.jpg
Mẫu Cuốn thư đá - khuôn viên Lăng Mộ.jpg
Mẫu Cuốn thư đá – khuôn viên Lăng Mộ.jpg
Mẫu Lăng thờ đá xanh rêu 3 mái.jpg
Mẫu Lăng thờ đá xanh rêu 3 mái.jpg